English עברית
גודל גופן: א א א

הנחיות לעובדים סוציאליים

"חברים לרפואה" הינו ארגון סיוע לחולים. פרויקט מוביל בארגון הינו "ניתוב תרופות" באמצעותו מועברות תרופות שנתרמו מאנשים שלא מצאו בהן שימוש לחולים הזקוקים להן.

מדי יום אנו מקבלים פניות של חולים שאין באפשרותם לממן את הטיפולים הנחוצים להם. התרופות שברשותנו עוברות מיון ובקרה ע"י רוקח מוסמך, ורק תרופות ברות תוקף נשלחות לחולים אלו ללא עלות בגין התרופה או המשלוח.

חולים כרונים המבקשים להסתייע ב"חברים לרפואה" בקבלת תרופות יכולים לקבל
שירות זה רק באמצעות פנייה של גורמי רווחה.

על מנת לייעל את תהליך הסיוע, להלן הנחיות לפנייה למרכז הסיוע בארגון:

בפנייה ראשונה אל "חברים לרפואה" יש לשלוח בקשה לפקס 03-5792223:
 באמצעות טופס הנחיות לעובדים סוציאלים
 מרשם רפואי - חשוב לוודא כי פרטי החולה רשומים באופן מלא ע"ג המרשם!

בפניות חוזרות על החולה לשלוח את המרשם בלבד!

 

ליצירת קשר וברורים:
073-2198826 michal@haverim.org.il
מרכז חברים לרפואה: 03-5792220
מספר פקס: 03-5792223

 

הרשמה לניוזלטר

פייסבוק