English עברית
גודל גופן: א א א

תהליך בקשת תרופות כרוניות

 

שלום רב,


ארגון חברים לרפואה מנהל פרויקט 'ניתוב תרופות' באמצעותו מועברות תרופות המתקבלות כתרומה.התרופות המתקבלות עוברות מיון ובקרה ע"י רוקח מוסמך, ורק תרופות ברות תוקף נשלחות לחולים, ללא תשלום בעבור התרופות והמשלוח.

להלן הנחיות לפנייה למרכז הסיוע

 

פנייה ראשונה אל "חברים לרפואה":

יש לשלוח בקשה לפקס שמספרו 03-5792223 או למייל: 2223@haverim.org.il ולצרף:

 1. מכתב של עו"ס מגורמי רווחה - המפרט את מצבו הסוציאלי והרפואי של החולה או מכתב של עו"ס מקופת חולים בצירוף צילום עובר ושב של חשבון הבנק, שלושה חודשים אחרונים. טופס להורדה בקשה לסיוע בתרופות לעובד סוציאלי.
 2. מרשם רפואי בתוקף - יש להקפיד על ההנחיות המשתנות בהתאם לחברות בקופת החולים.
  חברי קופ"ח כללית - יש לשלוח מרשם דיגיטלי - רשימת ניפוק לבית מרקחת.
  חברי קופ"ח מכבי - יש לשלוח מרשם דיגיטלי התקף ל 90 יום.
  חברי קופ"ח לאומית - יש לשלוח מרשם דיגיטלי.
  חברי קופ"ח מאוחדת - פונים מאזור גוש דן יש לשלוח מרשמים עם חתימה וחותמת הרופא בלבד, פונים משאר אזורי הארץ ניתן לפנות עם מרשם דיגיטלי.

 • הפניה תיכנס לבדיקה פארמקולוגית וסוציאלית.
 • עדכון על אישור קבלה למערכת יתקבל תוך חודש מיום קבלת הפניה.
 • אין בשליחת הטפסים התחייבות העמותה לאשר את הבקשה. (משתדלים לעשות את מירב המאמצים)
 • התרופות נשלחות לפונה אחת לשלושה חודשים.
 • לפונים מאזור המרכז המוזמנים לבוא לאסוף את התרופות יש להגיע עם כרטיס קופת חולים למעט חברי קופ"ח מאוחדת.
 • אנו עושים את מירב המאמצים לספק את כל התרופות הרשומות במרשמים, במידה וחסרה תרופה זאת מכיוון שאין אותה במלאי בית המרקחת.
 • תרופות שדורשות קירור, ומוצרי ספיגה - לא ניתן לשלוח, אך ניתן יהיה לבוא לאסוף מבית המרקחת "חברים לרפואה".

 

פניה חוזרת אל "חברים לרפואה":

לאחר קבלת אישור כניסה למערכת, על החולה לשלוח רק את המרשם (בהתאם להנחיות קופ"ח הנ"ל) כשבועיים לפני התאריך בו אמור לקבל את התרופות , על מנת שלא לעכב את המועד הבא לקבלת התרופות. את התאריך ניתן לחשב בהתאם לתאריך הקבלה בפעם הקודמת. אנו משתדלים כי הניפוק יתבצע אחת לשלושה חודשים.

במידה והתרופות נרכשו בקופת חולים לא יהיה ניתן לקבלם מחברים לרפואה.

בברכת בריאות,
ארגון חברים לרפואה.

הרשמה לניוזלטר

פייסבוק