English עברית
גודל גופן: א א א

בית המרקחת ההתנדבותי

ית המרקחת ההתנדבותי הוא פורץ דרך וייחודי בארץ. בין היחידים מסוגו בעולם וראשון במדינות רווחה מפותחות. קדמו לו פרויקטים באזורים מוכי עוני באפריקה ובמדינות מתפתחות.

  • בית המרקחת רשוי כדין ומתנהל בכפוף לאישורים רגולטוריים ובפיקוח משרד הבריאות ע"י לשכת הבריאות המחוזית.
  • התכשירים מנופקים בלא כל תמורה ובלא הבחנה סקטוריאלית שהיא.

  • ניפוק לכל רחבי הארץ בכפוף לנוהל שירותי הובלה ומסירת תכשירים מבית מרקחת באמצעות מכירה מקוונת או שליחים (GDP) ומענה בשעת חרום (משרד הבריאות' אגף הרוקחות ,נוהל 128).

  • את בית המרקחת מנהל מר אלי סרברניק, המשמש גם רוקח אחראי.
  • אישור רוקח אחראי

  • רשיון עסק 2020

אנו פונים בכל לשון של בקשה לכל גוף רשוי כחוק העונה לקריטריונים בפקודת הרוקחים ,לפי סעיף 47(ב), ליצור עימנו קשר. יתקבלו בברכה כל התכשירים הרפואיים ותכשירי מזון רפואי, בין אם הם עודפים ובין אם תוקפם קצר וכמובן תכשירים תקינים בתוקף.צוות בית המרקחת ידאג לנפקם למטופלים דלי אמצעים על פי נהלים ברורים ומוקפדים.

בית המרקחת פועל בימים א' –ד'
בין השעות 9 בבוקר ל-3 אחה"צ
וביום ה' בין השעות 12 בצהריים ועד 6 בערב.

אפשר להשיגנו בטל' שמספרו 03-5792220,
במס' ישיר 073-2198821
בפקס' 073-2198819 או בדוא"ל eli@haverim.org.il.

 

 

 

מאמרים קשורים

אתם החברים האמיתיים

אתם החברים האמיתיים

על מגוון פעילות הסיוע של "חברים לרפואה" ניתן לקרוא בגיליון הדיגיטלי המצורף

פייסבוק