English עברית
גודל גופן: א א א

גאים להיות ירוקים

אנחנו 'ירוקים'!

אנחנו ב-'חברים לרפואה', פועלים לצמצום ההשפעה הסביבתית עד כמה שיותר. האויר, האדמה והסביבה הם של כולנו – האחריות שלנו היא להמשיך לדאוג להם!


מתוך דאגה לסביבה ובעיקר לאדמה ולמים, הטמענו בתהליכי העבודה של הארגון מהלכים יעילים וידידותיים לסביבה. למשל, 80% מתוך התרופות שנתרמות לארגון אינן בתוקף, התרופות שאין בהן שימוש נשלחות להשמדה ירוקה, כל אריזות הקרטון מועברות למיחזור,. ההשמדה הירוקה דואגת לכך שהתרופה לא תגיע לאדמה ולמי התהום של כולנו.

בנוסף, כל התרופות המועברות ברכבי החלוקה שלנו, מועברות באריזות הניתנות לשימוש חוזר.