English עברית
גודל גופן: א א א

ארגון "חברים לרפואה" והחולים המסתייעים, נסמכים על תרומות המגזר הפרטי והעסקי.

הארגון עוסק במתן סיוע התנדבותי מקיף לרווחת החולים והנכים בארץ ללא הבדל דת גזע ולאום, במאבק לשוויון שירותי הבריאות, וביצירת שיתוף פעולה הדוק בין פילנתרופים במגזר הפרטי והעסקי לרווחת החולים.
הנהלת הארגון וצוות העובדים, רואים בשקיפות כספית מלאה חלק בלתי נפרד ומחייב לאמון מלא, כנות, ומקצוענות.


רצ"ב קישורים לאישורי הארגון: