לתרומות

תו מידות

ארגון מידות, המעניק מידי שנה ציונים לשבח לעמותות וארגונים קיבלה בשנה החולפת תו מידות לאפקטיביות
המעיד על היותו של הארגון מחויב להתמקדות בתוצאות, לשיפור מתמיד ולהשגת השפעה חברתית.

התו ניתן לארגונים ועמותות העומדים בשורה של בדיקות הכוללות בין היתר: תכנון, ביצוע, למידה, מדידה,
נהיגות, כספים, אתיקה, שקיפות, בקרה והשפעה חברתית.

בכל הפרמטרים הללנו נבדק ארגון 'חברים לרפואה' ועמד בהן בהצלחה, אודות למחויבות של כל אחד ואחד
מעובדי ומתנדבי העמותה.

כל הזכויות שמורות לחברים לרפואה (ע״ר) 2022
תנאי שימוש מדיניות פרטיות נגישות