English עברית
גודל גופן: א א א

מחנה חרמון לבוגרים

מחנה חרמון לבוגרים

בעז"ה בתאריכים: 16-17.2 כ"א-כ"ב שבט

ההרשמה מותנית במילוי טפסים דרך ה- Google Drive
או דרך שליחת  הרשמה ואחריות למחנה חרמון_1

ואינה מחייבת יציאה.

מיועד לחניכים מגיל 21 עד 35

ההרשמה תיסגר בתאריך 3.2

תצא הסעה מסגולה.

פרטים נוספים ומדוייקים בהמשך.

מהרו להירשם !!

 

לפרטים: 052-3209091

יש לשלוח טפסים לפקס: 03-5777668

או למייל: sherut@haverim.org.i

פייסבוק