English עברית
גודל גופן: א א א

מחנה בנות בחפץ חיים!

מחנה בנות בחפץ חיים 

מה שכולם חיכו לו

בעז"ה בתאריכים: י עד יב אדר  17-19.3

ההרשמה מותנית במילוי טפסים דרך ה- Google Drive

או דרך שליחת  טפסים מחנה בנות בחפץ חיים

ואינה מחייבת יציאה.

ההרשמה תיסגר בתאריך ביום שלישי 5.3

תצא הסעה מפתח תקווה סגולה 

פרטים נוספים ומדוייקים בהמשך 

מהרו להירשם !!

 

לפרטים: 052-3209091

יש לשלוח טפסים לפקס: 03-5777668

או למייל: sherut@haverim.org.i

פייסבוק