English עברית
גודל גופן: א א א

חמשו"ש בנים בחיספין

חמשו"ש בנים בחיספין!

בעז"ה בתאריכים: 13-14.12 ט"ו-ט"ז כסלו.

ההרשמה מותנית במילוי טפסים דרך ה- Google Drive

או דרך שליחת טפסי הרשמה ואחריות לחמשוש חיספיןלשבת 

ואינה מחייבת יציאה.

מיועד לחניכים עד גיל 21.

ההרשמה תיסגר בתאריך 26.11 יום שלישי.

הסעה תצא מרכבת סגולה פתח תקווה.

פרטים נוספים ומדוייקים בהמשך.

מהרו להירשם !!

 

לפרטים: 052-3209091

יש לשלוח טפסים לפקס: 03-5777668

או למייל: sherut@haverim.org.i

פייסבוק