English עברית
גודל גופן: א א א

שבת פ"ת בהדר גנים

שבת פ"ת הדר גנים - פרשת קדושים

בעז"ה בתאריכים: 3-4.5 כ"ח-כ"ט ניסן.

ההרשמה מותנית במילוי טפסים דרך ה- Google Drive

או דרך שליחת טפסי הרשמה ואחריות לשבתות

ואינה מחייבת יציאה.

מיועד לחניכים עד גיל 21

ההרשמה תיסגר בתאריך 

הדעה עצמאית !!

פרטים נוספים ומדוייקים בהמשך 

מהרו להירשם !!

 

לפרטים: 052-3209091

יש לשלוח טפסים לפקס: 03-5777668

או למייל: sherut@haverim.org.i

פייסבוק