English עברית
גודל גופן: א א א

שבת ירושלים

ירושלים-שבתפרשת פקודי

בעז"ה בתאריכים: 8-9.3 א-ב אדר

ההרשמה מותנית במילוי טפסים דרך ה- Google Drive

או דרך שליחת     הרשמה ואחריות לשבתות_1

ואינה מחייבת יציאה.

מיועד לחניכים עד גיל 21

ההרשמה תיסגר בתאריך מחר 4.3

תצא הסעה מפתח תקווה סגולה 

פרטים נוספים ומדוייקים בהמשך 

מהרו להירשם !!

 

לפרטים: 052-3209091

יש לשלוח טפסים לפקס: 03-5777668

או למייל: sherut@haverim.org.i

פייסבוק