English עברית
גודל גופן: א א א

שבת חברים לרפואה בגיתית

שבת גיתית בתאריכים-ט"ו ט"ז חשוון 23-24.11

ההרשמה מותנית במילוי טפסים דרך ה- Google Drive

או דרך שליחת   הרשמה לשבת גיתית_1

ואינה מחייבת יציאה.

מיועד לחניכים עד גיל 21!

 

ההרשמה תיסגר בתאריך 12.11

תצא הסעה מפתח תקווה סגולה

 

לפרטים: 052-3209091

יש לשלוח טפסים לפקס: 03-5777668

או למייל: sherut@haverim.org.i

פייסבוק