English עברית
גודל גופן: א א א

שבת הרצליה

בפרשת "שלח לך" בתאריכים כ"ה-כ"ו סיון, 12-13.7 התארחנו בהרצליה.

 תודה רבה לסניף בני עקיבא הרצליה על אירוח כה חם ומדהים!

אין כמוכם. ניפגש בשנה הבאה!

 

פייסבוק