English עברית
גודל גופן: א א א

חמשו"ש מטורף בדולב!

בתאריכים כ"א-כ"ג היה לנו חמש"וש מדהים בדולב!

מדהים היה לראות את ההשקעה המרובה שלכם ואת ההרתמות לפרוייקט זה!

מחכים כבר למחנה...

פייסבוק