English עברית
גודל גופן: א א א

הרשמה לפעילויות

ילדי חברים אינם ככל הילדים, מוגבלותם מבודדת אותם מחברת ילדים, כל תשומת לב קטנה כגדולה עבורם היא פרס וכל חיוך שלהם מהווה הישג ואוצר. מרכז הפעילות ומתנדביו הרבים מפיקים עבורם מגוון הפעילויות רחב: טיולים בארץ ובחו"ל, קייטנות, ימי נופש וכייף, והגשמת חלומות ועוד.
בכל פעילות מוצמד לחניך חונך מתנדב. לפני כל פעילות הכרוכה בלינה ושינה ממושכת מתקיימת שיחת תיאום בין ההורים לחונך.


כדי להצטרף לפעילויות הארגון יש ראשית למלא טופס הרשמה כללי.
את הטפס ימלאו ההורים והרופא המטפל. את הטופס יש לשלוח בפקס 03-5777668, או בדואל למחלקת הפעילות: Sherut@haverim.org.il


בנוסף לכל פעילות של חברים לרפואה יש למלא טופס הרשמה נפרד. הפעילויות השונות מתפרסמות באתר חברים לרפואה, מופצות במייל ובפייס בוק של מרכז הפעילות. שליחת הטפסים לא מהווה אישור השתתפות בפעילות.

הנה זה מגיעע - 3 ימים של רק כייף מחנה בנים בפתח תקווה כל הפרטים כאןןןן המשך לכתבה »