English עברית
גודל גופן: א א א

צוות מרכז הפעילות

את צוות מרכז הפעילות של חברים לרפואה מאיישים:  מנהל מרכז פעילות איציק לבל, מרכזת נעה לוי, וארבעת בנות השירות שבמקביל לפעילותן במרכז משרתות גם יומיים בשבוע בבתי ספר לחינוך מיוחד במרכז הארץ. לצוות חוברים מאות מתנדבים לקיום מגוון פעילויות העשרה והחונכות הרבות.

פייסבוק