English עברית
גודל גופן: א א א

צוות מרכז הפעילות

את צוות מרכז הפעילות של חברים לרפואה מאיישים:  מנהל מרכז פעילות איציק לבל, מרכזת נעה לוי, וארבעת בנות השירות שבמקביל לפעילותן במרכז משרתות גם יומיים בשבוע בבתי ספר לחינוך מיוחד במרכז הארץ. לצוות חוברים מאות מתנדבים לקיום מגוון פעילויות העשרה והחונכות הרבות.

איציק לבל, עמל מדי יום לארגן עשרות פעילויות לילדים נכים מוגבלים במסגרת המרכז לילדים של חברים לרפואה המשך לכתבה »
עם השנים הילדים הנעזרים בנו גדלים ואני מאושרת שניתנה לי ההזדמנות ללוות אותם ולהעניק להם ולמשפחותיהם רגעים של שמחה. המשך לכתבה »
בשנת השירות מכירות הבנות בעולם של נתינה מכל הלב כצוות לרווחת החולים ולטובת הילדים המוגבלים. המשך לכתבה »

פייסבוק