English עברית
גודל גופן: א א א

שבת חמד

שבת חמד - שבת פרשת שלח לך

בעז"ה בתאריכים: 21-22.7 יח-יט סיון

ההרשמה מותנית במילוי טפסים דרך ה- Google Drive

או דרך שליחת  הרשמה לשבת 

ואינה מחייבת יציאה.

מיועד לחניכים עד גיל 21.

ההרשמה תיסגר בתאריך 6.6 יום חמישי.

הגעה עצמאית.

פרטים נוספים ומדוייקים בהמשך.

מהרו להירשם !!

לפרטים: 052-3209091

יש לשלוח טפסים לפקס: 03-5777668

או למייל: sherut@haverim.org.i