English עברית
גודל גופן: א א א

שבת שבי שומרון

שבת פרשת '"בלק"

 בתאריכים: ט"ז-י"ז תמוז, 29-30.6

ההרשמה מותנית במילוי טפסים דרך ה- Google Drive

או דרך שליחת טופס הרשמה לשבת שבי שומרון

 

ואינה מחייבת יציאה.

מיועד לחניכים עד גיל 21!

 

ההרשמה תיסגר במוצש  ב 16.6

תצא הסעה מרכבת סגולה בפתח תקווה !

מהרו להירשם !!

 

לפרטים: 052-3209091

יש לשלוח טפסים לפקס: 03-5777668

או למייל: sherut@haverim.org.i

פייסבוק