English עברית
גודל גופן: א א א

'חברים לרפואה' הינו עמותה הנסמכת על פועלם של צוות נרחב של מתנדבים ונדיבותם של תורמים.

מרבית פעילויות הסיוע של עמותת "חברים לרפואה" מתבצעות בזכות תרומות שאינן כספיות גרידא. תרומות התרופות, סיוע ויעוץ מקצועי, מגוון הנופשים, ימי הכיף, המסיבות הגשמת החלומות ועוד. רובם מתממשים בזכות רצון טוב ורוחב ליבם של אנשים פרטיים, בעלי מקצועות ובעלי עסקים המוכנים לתרום מכישוריהם ומשלח ידם.

ניתן לעזור בדרכים רבות:

כל אלו מרכיבים את אותו פסיפס אנושי של נתינה וסיוע שבלעדיו לא הייתה מתקיימת פעילות העמותה. לא היו מתממשים כל אותם חיוכים, תחושות ההקלה ורגעי האושר שמהווים את המשמעות הנעלה ביותר לביטוי "כל ישראל חברים".


אם אתם מעוניינים לתרום מכשרונכם ומפועלכם על מנת לקחת חלק קטן במפעל הסיוע, אתם מוזמנים לפנות למשרדי עמותת "חברים לרפואה"