English עברית
גודל גופן: א א א

אות הוקרה של ביה"ס לריפוי בעיסוק של האונ' העברית 2014

אות ההוקרה לעמותת חברים לרפואה לזכרו של הרב יחיאל לנדמן ז"ל, הוענק ע"י ביה"ס לריפוי בעיסוק, של הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, הדסה, ירושלים

ביום שלישי, 1.7.14, הוענקה תעודת הוקרה לעמותת חברים לרפואה ע"י ביה"ס לריפוי בעיסוק, של הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, הדסה, ירושלים, במסגרת טקס חלוקת התארים לסטודנטים שסיימו את התואר הראשון והשני.

התעודה הוענקה לברוך ליברמן, מנכ"ל חברים לרפואה ע"י מירי טל-סבן, מכרזת פרויקט קש"ר.

מתוך דבריה של מירי טל-סבן בטקס כולל דברים לזכרו של הרב יחיאל לנדמן ז"ל:

עמותת חברים לרפואה הינה עמותה שכל פועלה היא בתחום העשייה החברתית בקהילה. עמותת חברים לרפואה עזרה בהקמה ובהוצאה לפועל של פרויקט "קשר" בבי"ס לריפוי בעיסוק. קורס קשר הנו קורס ייחודי שבו כל הסטודנטים בשנה א' חונכים אנשים עם צרכים מיוחדים בקהילה לאורך כל שנת הלימודים ולומדים ליצור קשר עם אדם אחר, (כשאני בטוחה שכל הסטודנטים היושבים כאן זוכרים את תהליך החונכות האישי שלהם).

עמותת חברים לרפואה ממשיכה לתרום להצלחת הקורס, העמותה משתפת אותנו בניסיונה הרב עם פרויקטים מסוג זה ואף תומכת כלכלית בחלק מההוצאות של הפרויקט.

מייסד העמותה ויושב הראש שלה הרב יחיאל לנדמן ז"ל , נפטר בפתאומיות לפני כמה חודשים. במפגש הראשון שלי עם הרב לנדמן, ראיתי אדם מלא מרץ המקשיב קשב רב לנאמר על פרויקט קשר ע"י הסטודנטיות ומנחות הקורס. הרב לנדמן הצליח ברגישות רבה לתפוס את התמונה השלמה של הפרויקט, את הצרכים של בית הספר והסטודנטים מחד ומאידך של הקהילה ונרתם בשמחה כבר באותו היום במתן עצות, עידוד רב להמשיך את הפרויקט להרחיבו ולעזור במימונו. הרב לנדמן תמך, עודד והאמין בפרויקט קשר מתחילת דרכו. אנו מוקירים לו תודה וכואבים את לכתו בטרם עת.

אני שמחה להעניק את אות ההוקרה לתרומה לבית הספר לריפוי בעיסוק לעמותת חברים לרפואה ולזכרו של הרב לנדמן על התרומה הגדולה לבי"ס לריפוי בעיסוק להוציא לפועל פרויקטים המשלבים עשייה בקהילה.

 

מאמרים קשורים