English עברית
גודל גופן: א א א

ידיעות אחרונות- שיהיה לנו לתרופות

מדי חודש מספק ארגון
"חברים לרפואה", המסייע בהשגת טיפולים
ותרופות לחולים ונכים במצוקה,
ערכות תרופות ל־ 4,500 חולים כרוניים,
כולם מבוטחי קופות החולים. לא מדובר
בתרופות אונקולוגיות בעלויות של עשרות
אלפי שקלים, אלא בתרופות סטנדרטיות
לסוכרת, יתר לחץ דם וכר. כך אומר
ברוך ליברמן, מנכ״ל "חברים לרפואה".
הארגון, שהוקם כדי לסייע לנזקקים לתרופות
פריון או לתרופות מצילות חיים
יקרות, מצא עצמו שקוע עד מעבר לראש
גם באספקת תרופות רגילות ונפוצות.
״כל חודש אנחנו מוסיפים לרשימות 40-
70 איש, אבל יש עוד כ־ססס, 15,000-10
חולים כרוניים לפחות שלא קונים תרופות
כי פשוט אין להם כסף", מסביר ליברמן.