English עברית
גודל גופן: א א א

ליצמן הפתיע את "חברים לרפואה"

קישור לכתבה

 

סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן החליט לערוך ביקור פתע בארגון החסד "חברים לרפואה". עם סיום פגישה הבוקר בבני ברק החליט להפתיע את החברים ב"חברים לרפואה".

השר שמעודד כבר שנים את הפעילות ושבזכותו הוקם בית המרקחת הוולונטרי שבתוך הארגון הגיע והתפעל שוב מקרוב מבית מרקחת הוולנטרי ומחלקת ניתוב התרופות של העמותה "מדהים לראות את כמות החסד שנעשה פה" אמר סגן השר בסיומו של הביקור