English עברית
גודל גופן: א א א

ילדי חברים לרפואה חוגגים שמחת תורה

קשיור לכתבה בנושא


תושבים, חילוניים ודתיים, בכל הגילאים, חגגו
השבוע בהקפות שניות בשדרת הגיבורים בעיר.
בין הנוכחים הרבים, ביניהם רב העיר אלעזר
אלבז, יו״ר המועצה הדתית יעקב רייכר, ואיש י
ציבור, ראש העיר יוסי ברודני, סגן ראש העיר
אל״מ יעקב ויליאן, עדי גרוס חבר מועצת
העיר, יו״ר מועצת סניף הבית היהודי שמוליק
מאירוביץ, מירי אברג׳ל, מוריה רודריג חדד
ורוזלינד איידלהייט, גבריאל גגו קלוגמן, עו״דניטים שטיבי, יוסי פלג, ושר ת
המשפטים איילת שקד מהבית
היהודי, חברי מועצת העיר
והמתמודדים מכל המפלגות
הניחו לרגע את המחלוקות
וחגגו יחד עם בני נוער, צעירים
ומבוגרים - את חגיגית התורה .
שימח נתנאל קופרמן ולהקתו עם
הסולן אבנר גלבוע תושב העיר.
הקפה נוספת התקיימה עבור
חיילי צהל וכוחות הביטחון
והקפה נוספת התקיימה לכבוד
ויחד עם תנועות הנוער בעיר. גם השנה,
כמנהג המתקיים זה שנים, השתתפו בהקפות
השניות עשרות ילדים בעלי צרכים מיוחדים
מעמותת ׳חברים לרפואה׳ אותם אירחו במהלך
החג בני נוער תושבי העיר שהשתתפו יחד אית ם
באירוע ההקפות במוצאי החג.
במהלך החג, כחלק ממסורת בת שש שנים ,
התארחו בגבעת שמואל כ 45- ילדים מיוחדים
וכ 45- חונכים שהיו צמודים לילדים. הילדים
הגיעו דרך עמותת חברים לרפואה בשיתוף עם
משפחות טובות מקהילת גבעת שמואל.

 

מאמרים קשורים