English עברית
גודל גופן: א א א

רוצה אני להודות על כל השנים שאתם עושים לי כיף חיים.

ל'חברים' ולבנות השירות,


רוצה אני להודות על כל השנים שאתם עושים לי כיף חיים.
עוזרים לי להכיר את עצמי ואת היכולות שיש בי.
נותנים לי שמחה, עושר ובגרות ועל כך יישר כח גדול.

אני רוצה לאחל לכל צוות 'חברים' שנה טובה ומתוקה ועוד מלה אחת קטנה אבל גדולה:
'תודה רבה בה בה בבה בבה בה תודה רבה'.

ישראל גל עזר וכל המשפחה