English עברית
גודל גופן: א א א

אשתי זקוקה לתרופות שאינן בסל התרופות עבור טיפול כימותרפי

לום "חברים",

אשתי זקוקה לתרופות שאינן בסל התרופות עבור טיפול כימותרפי.
פנינו אליכם בבקשה לסיוע בהשגת התרופות, לאחר שנענינו בסירוב ע"י קופ"ח וחברת ביטוח הבריאות שלנו.
פנינו אליכם במייל בצירוף מכתב הרופא המטפל, ומיד למחרת עניתם לפנייתנו באדיבות.
ביקשתם מרשם בלבד, ועוד באותו היום קישרתם בינינו לבין תורם, איש יקר ,שתרם מלאי תרופות שהיה ברשותו .
עבורכם זו עבודת שיגרה, אולם עבורנו, הייתם לקרן אור באפלה.
ועל זה תבואו על הברכה.
חזקו ואמצו.


משפחת בן חמו