English עברית
גודל גופן: א א א

ברצוני להודות לכם על הטיפול המהיר והיעיל בבקשה

לכבוד
חברים מתנדבים
בני ברק

בעת שרעייתי, אושפזה בבית החולים שיבא, הומלץ על ידי הרופאה המטפלת טיפול באמצעות תרופת זומרה. פנייתנו לקופת חולים מאוחדת לאשר את התרופה הושבה ריקם.
ביום 8.5.07, בשעות הבוקר, פנינו לסניפכם בעניין זה. מספר שעות לאחר מכן הודעתם לנו בטלפון על המצאות התרופה ברשותכם.
ברצוני להודות לכם על הטיפול המהיר והיעיל בבקשה, תוך גילוי רגישות לסבל החולה ולצרכיו. במיוחד אמורים הדברים לגבי מנהלת הסניף.
קשה להעריך חשיבות קיומו של מוסד כזה להקלת מצוקות החולה ובני משפחתו.
תבואו על הברכה!

בכבוד רב


ד. נעמד