English עברית
גודל גופן: א א א

ברצוני להודות לכם על העזרה שלכם במתן כדורי XELODA

שלום לכם,

בשם חמי מקס, רעייתי ובשמי,ברצוני להודות לכם על העזרה שלכם במתן כדורי XELODA לטיפול במחלת הסרטן שלו.

ברצוני לאחל לכם רק שיהיה לכם את המשאבים, ושיישאר לכם הכח ונדיבות הלב להמשיך מעשיכם הטובים לאורך זמן.

מי יתן ובעתיד לא ירבו הנזקקים לכם.

ברוכים תהיו.

ר. כספי