English עברית
גודל גופן: א א א

לתרום לקרן הצלה

כל אחד  מאיתנו נחשף לבקשת עזרה כלכלית עבור חולים שנלחמים עבור חייהם.

במקרים רבים אנשים נאלצים להתמודד גם עם מצב רפואי חמור וגם עם מצוקה הכרוכה בהתרסקות כלכלית ופשיטת יד. חולים הנזקקים בדחיפות לגיוס תרומות בסך מאות אלפי שקלים, יתקשו לעשות זאת ללא תשתית של עמותה המאפשרת מתן קבלות מוכרת לצרכי מס לפי סעיף 46.

לרשימת הקרנות של חברים לרפואה

כיצד ניתן לתרום לקרנות

  • בהפקדה ישירה לחשבון הקרן 
  • בשליחת צק למשרדי עמותה
  • בהוראה טלפונית בכרטיס אשראי 
  • באתר חברים לרפואה בעברית /או באנגלית בכרטיס אשראי או באמצעות PayPal 

בעבור כל קבלה תשלח קבלה מוכרת צרכי מס לפי סעיף 46.

כרטיס אשראי

דרך דפי הקרנות באמצעות בכרטיס אשראי באמצעות השרת המאובטח או באמצעות PayPal 

באמצעות שיחת טלפון ומתן שירות אישי במוקד "חברים לרפואה".

שליחת שיק על שם בעל הקרן

למרכז "חברים לרפואה", או הפקדתו הישירה לחשבון בעל הקרן.

(למשלוח קבלה - יש לדאוג שהכתובת הרשומה על השיק תהיה עדכנית, במקרה של הפקדה ישירה לחשבון, יש לשלוח בפקס את אישור ההפקדה או להתקשר למשרדי הארגון ע"מ למסור את הכתובת המדויקת).

העברה בנקאית

ישירות לחשבון בעל הקרן. (יש לשלוח במייל את אישור העברה וכתובת למשלוח קבלה). 

 

מהן ההוצאות שימומנו מכספי הקרן ?

כל הכספים שיאספו בחשבון הקרן ימסרו לחולה כנגד קבלות מקוריות בעבור הוצאות הרפואיות לטיפול הרפואי הנדרש, במידה ונידרש לכך, יועברו הכספים ישירות לגורם הרפואי המטפל או לחברת התרופות.

במידה ומטרת הקרן היא טיפול רפואי בחו"ל ימומנו גם:

  •  כרטיס טיסה (עפ"י צורך) לחולה ולמלווים.
  •  הוצאות להנפקת דרכונים ו/או ויזות.
  •  הוצאות שהייה בחו"ל (אש"ל ונסיעות) לחולה ולמלווים בהתאם לתצהיר שיחתם מול   עו"ד העמותה.
  •  כל התרומות שיגויסו לחשבון קרן ההצלה, יעמדו לרשות החולה לפי הנ"ל.

ארגון חברים לרפואה אינו עושה שום שימוש בכספי הקרן. העלויות החיצוניות היחידות שיגבו מהקרן מעבר להוצאות הרפואיות, הן אלו הכרוכות מאחזקת וניהול החשבון (ביול, עמלות הבנק וחברות האשראי) ראה פירוט בחוזה המצורף.

שקיפות ניהול החשבון בפני בעל הקרן 

כל בעל חשבון או בן משפחתו החתומים על הקרן יקבלו דיווח שוטף לפי בקשתם על מצב החשבון, ופרטי התורמים, פרטי דף חשבון בפקס או במייל. בעבור כל  תרומה תשלח קבלה מוכרת למס לפי סעיף 46.

טיפול כולל בחולה 

מעבר למצוקה המידית הכרוכה בגיוס הכספים לטיפול הרפואי, סובלים החולים מקשיים בירוקראטיים ורפואיים נלווים נוספים וזקוקים לייעוץ, תמיכה והכוונה. אנשי חברים לרפואה מחזיקים בידע רב, קשרים עם גורמים רפואיים ובמאגר בעלי מקצוע מתנדבים, וינסו במקביל לטיפול בקרן, לסייע לחולה בפתרון בעיות נוספות שיועלו. לחולים הזקוקים לסיוע ברכישת תרופות יקרות ניתנת האפשרות להיעזר בנוסף במנגנון תרומת התרופות של חברים.