English עברית
גודל גופן: א א א

במחלקת תרופות

במחלקת התרופות מתנהלים שלושה פרויקטים:

  • מחלקה למסירת תרופות יקרות ערך על פי רוב אונקולוגיות.
  • בית מרקחת מורשה המקבל תרופות כרוניות שגרתיות בתרומה ישירה מחברות תרופות.
  • בית מרקחת "יד 2" הממיין ומנפק תרופות כרוניות שגרתיות שנמסרו מאנשים פרטיים באמצעות המתנדבים - אוספי התרופות.

ההתנדבות הנדרשת מתייחסת לבית מרקחת "יד 2":

  • ממייני וסדרני תרופות
  • רוקחים מוסמכים / ע. רוקחים
  • נהגים לאיסוף וקבלת תרופות
  • עובדים להקלדה במחשבי מחלקת התרופות

אל בית מרקחת זה מגיעות מדיי יום תרופות רבות. התרופות נמסרות למיון ראשוני על ידי המתנדבים. תרופות פגות תוקף יועברו להשמדה מבוקרת.

שאר התרופות יוקלדו ויאופסנו כמקובל בכל בית מרקחת.

הרוקחים המתנדבים מנפקים את התרופות על פי מרשמי המסתייעים בפרויקט שהופנו על ידי גורמי רווחה. המתנדבים אחראיים על הכנת המשלוחים למסתייעים.