English עברית
גודל גופן: א א א
סטודנטים לריפוי בעיסוק חונכים ילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים

ארגון חברים לרפואה שותף בפרויקט חונכות אקדמי עבור ילדים ומבוגרים בעלי צרכים מיוחדים. הפרויקט מתקיים כקורס חובה ו\או קורס בחירה לתלמידי שנה א' בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת תל אביב - פרויקט מעגלים ובחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית בהדסה ירושלים - פרויקט קש"ר. במשך מספר שנים בעבר התקיים הקורס גם במכללת אחווה.
הסטודנטים חונכים ילדים\מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים במשך כשעתיים בשבוע בתמורה לנקודות זכות אקדמיות.

למידע נוסף ולבחינת הצטרפות מוסדות אקדמים נוספים לפרויקט יש לפנות לגב' איריס טרי מתאמת הקשר עם האקדמיה מטעם חברים לרפואה.

בואו להיות חלק מהמעגל - תרמו להכשרת סטודנט אחד:

עמותת "חברים לרפואה" נושאת בעלויות ההדרכה והמילגות המוענקות לסטודנטים.

לכל 15 סטודנטים מתלווה הדרכה מקצועית 1/4 משרה בעלות שנתית של  18.000 ₪

העמותה מזמינה את הציבור לתרום בהכשרת סטודנט/ית לחונכות וסיוע למוגבלים בקהילה.

מאמרים קשורים