English עברית
גודל גופן: א א א

עמותת מטב אוספת תרופות

ארגון חברים לרפואה ועמותת מטב, ארגון סיעוד המעניק שירותים לאוכלוסיה הקשישה בישראל, מנהלים בפרויקט משותף.
במסגרת הפרויקט ישמשו נקודות השירות של מטב כנקודות איסוף תרופות, והצוות הסוציאלי יבקר בבתי הקשישים ויברר האם קיים צורך בסיוע מארגון חברים לרפואה.
למט"ב למעלה מ-50 נקודות שירות ברחבי הארץ המספקות שירותי סיעוד לכ25,000 קשישים.