English עברית
גודל גופן: א א א

בישראל קיימת תרופה המאושרת באישור חירום על ידי משרד הבריאות לחולים בקורונה

בישראל קיימת תרופה המאושרת באישור חירום על ידי משרד הבריאות שמטרתה למנוע אשפוז של חולים בסיכון גבוה עקב חשיפה לוירוס הקורונה.
במידה והנך שייך לקבוצת סיכון והנך מעוניין לקבל את הטיפול, נא מלא את הטופס המצ"ב ואנו נשתדל לסייע בקבלת התרופה.
חשוב מאוד!
הטיפול יכול להנתן אך ורק עד היום העשירי מהחשיפה לוירוס ולפני הצגת קשיי נשימה או סיטורציה נמוכה מ94.

https://www.haverim.org.il/medication/med_title_get_medicine/get_med_after_corona