English עברית
גודל גופן: א א א

בד"ה: ה"ה הרב הגאון רבי יאיר ישראלי זצ"ל ראש ישיבת ראשון לציון ויו"ר ארגון החסד חברים לרפואה הלך לעולמו

חברי העמותה מרכינים ראש עם הסתלקות הרה"ג ר' יאיר ישראלי זצ"ל ,ראש ישיבת ראשון לציון ויו"ר ארגון החסד חברים לרפואה במוצאי שבת פרשת וירא והוא בן 74.
הרה"ג ר' יאיר ישראלי זצ"ל עמד בראש ועד הארגון מיום היווסדו במסירות אין קץ ועשה כל שביכולתו על מנת לעזור לחולים ולנדכאים ככל צרכם עד יומו האחרון.
האישיות הנערצת בפי כל עובדי ומתנדבי הארגון הייתה לשם דבר. האמפתיה לכל אדם, היכולת להקשיב, לשמוע ולתת מילה טובה לכל עובד ומתנדב שנפגש בו בעמותה. הרה"ג ר יאיר זצ"ל כפי שנקרא בפי כל, היה דמות שתמיד הייתה מעל לכל פעילות. דמות רוחנית שהיא גשמית עם היכולת לתת את הברכה הנכונה להצלחה ואת הדעה המדויקת והישרה ביותר. בפיו תמיד היה דבר התורה המתאים בדיוק לסיטואציה במשל בעל חן ונמשל מדויק המעודד, מזקק ומכוון. הדרכתו והארתו שנסתלקו עמו, יחסרו עד מאד.
הדרך המיוחדת שהתווה הרה"ג ר' יאיר זצ"ל היא שבחסד אין מוטיב זמן. בכל שעה יש להיות קשוב למצוקתו של האחר, לכאב אין שעה ותפקידנו הוא לעמוד לצד הנזקק בשעת צערו. הכרת הטוב שלו התחילה כבר בתוך הארגון, לדאוג לומר מילה טובה לעובד, למתנדב ולכל אדם באשר הוא. ההקפדה שלו על עין טובה - לראות בכל איש את מעלתו ולהכיר בכל בריה שהיא יצירת כפיו של הקב"ה וראויה לכבוד.
רבות דובר וסופר על הצדיק, הרה"ג ר' יאיר ישראלי זצ"ל אשר עשה לילות כימים למען כל יהודי ויהודי אשר נזקק לעזרתו. ביתו היה פתוח בכל עת ובכל שעה ביממה, במאור פנים ובסבלנות אין קץ.
אלפים ליוו אותו בדרכו האחרונה וסיפורי החסד החלו זורמים כמו נהר זכויות, כמה גדול ורגיש היה והכל בצניעות ובשקט. הרה"ג ר' יאיר ישראלי זצ"ל זכה להיות הראשון בארץ אליו פנו על מנת שיסייע מול מערכת הרפואה, ובעבודת קודש מאומצת זכה להקים את עמותת החסד חברים לרפואה על מנת להנגיש לכל חולה ונזקק את הנצרך לו.
לצד הצער הכבד העוטף את העמותה בימים אלו, עושים צוות הארגון והמתנדבים בכל הארץ את מירב המאמצים להמשיך לשמר את פעילות החסד הענפה לה זכה עוד בימיו הרה"ג ר' יאיר ישראלי זצוק"ל, זכויותיו יעמדו לו לנצח נצחים ויהא מליץ יושר בעדנו.

 

מאמרים קשורים